1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

13.1   Vera Green este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

13.2   Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Vera Green are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care le furnizați.

13.3   Scopul colectării datelor este: informarea Utilizatorilor și Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor si Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, administrative, de monitorizare a vânzărilor.

13.4   Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Vera Green, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către Vera Green şi colaboratorii acestuia pentru desfășurarea activității comerciale de promovare a Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, administrative, de monitorizare a vânzărilor.

13.5   Prin citirea acestui document (Termen și Condiții) ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totala sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, înaintată către sediul UOP.

13.6.   Renunțarea la primirea de Newsletter de către Utilizator sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată (linkul) din cadrul oricărui Newsletter.

13.7. Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

13.8. veragreen.ro  nu solicita Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul in care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poarta întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale.

13.9.   Informațiile Utilizatorului sau Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanțele judecătorești şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

  1. Copyright, drepturi de proprietate

  15.1   Conținutul Site-ului, logo-uri, imagini, text, materiale video și multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a VeraGreen, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens.

  15.2   Utilizatorului și Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, transferul, utilizarea, reproducerea sau afișarea conținutului de pe Site, decât cu acordul scris expres al VeraGreen SRL.

  1. Fraudă

  Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza Site-ul www.veragreen.ro  și subdomeniile acestuia, va fi considerată tentativă de fraudare și vor fi pedepsite conform legii penale .

  1. Litigii

  Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice litigiu apărut între Utilizator/Cumpărător și VeraGreen va fi rezolvată pe cale amiabilă. In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de solutionare este medierea, in conditiile legii, iar daca aceasta esueaza se apeleaza la instantele romanesti competente.

  Niciuna dintre partile contractuale nu poate fi trasa la raspundere pentru neexecutarea (total/partial) sau executarea cu intarziere a obligatiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forta majora. Partile isi vor aduce la cunostita de indata cazul de forta majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor evenimentului.

  Daca in termen de 15 zile evenimentul de forta majora nu inceteaza, partile au dreptul de a denunta unilateral contractul fara pretinderea de daune-interese.

  Forta majora va fi probata conform legii.

  1. Cookie-uri

  Acest Site folosește cookie-uri. Când vizitați un site care folosește cookie-uri, site-ul ar putea cere browserului să plaseze unul sau mai multe cookie-uri care pot stoca și informații personale de identificare.

  Site-ul www.veragreen.ro  folosește cookie-uri doar cu scopul de a îmbunătăți calitatea și performanța serviciilor oferite utilizatorilor și cumpărătorilor. Astfel, se permite Site-ului să vă păstreze coșul de cumpărături, să vă păstreze logat pe site, să vă ofere posibilitatea de a păstra informația personalizată de dvs.